Tuesday, 26 January, 2010

गज़ल "यथार्थ"

घाम खुल्दैन रातमा, जून फुल्दैन दिनमा |
मान्य हुदैन जातमा, खुसि झुल्दैन हीनमा ||

जान्नु पर्दैन पिउन, छाड्न सकिन्न जिउन |
माया बढ्दैन घातमा, मिठो लाग्दैन घिनमा ||

पाको भईन्न लुकेर, शुरो बनिन्न झुकेर |
होस चाहिन्न मातमा, धन जोडिन्न रिनमा ||

ज्यादा लाग्दैन पिरती, टाढा देखिन्न धरती |
भाग्य भेटिन्न हातमा, मान्छे चिनिन्न छिनमा ||

आधा भरिन्न छेदमा, गल्ति भुलिन्न खेदमा
पानी अडदैन पातमा, दु:ख सुक्दैन निनमा ||

No comments: