Tuesday, 2 February, 2010

गज़ल

मुटुले आफ्नो मानी मुखले हुन्न भन्छ्यौ
पिरती गासौं भन्दा मायाले छुन्न भन्छ्यौ

इशारा गरी फेरी भागेर टाढा जाने
भावना तान टाँगी सक्दिन बुन्न भन्छ्यौ

जाँचेर नाम दुबै हिसाब गर्ने तिमी
शेषमा आश राखी जानिन गुन्न भन्छ्यौ

शिकारी जसै गरी नयन तीर हानी
मनमा बन्दी पारी खोजिन थुन्न भन्छ्यौ

एक्काको घोडा सरि हिन्दैथें एकोहोरो
गुलाब रातो दिई अरु नै चुन्न भन्छ्यौ

No comments: