Sunday, 6 January, 2013

गज़ल


भन्नै पर्ने खास धेरै हुन सक्छन् l 
नियतिका दास धेरै हुन सक्छन् l 

बिहानीले छर्छ आशाको उज्यालो,
साँझमा उदास धेरै हुन सक्छन् l 

मन्दिर छेउ फूल्ने फूलसंग सोधी हेर,
सन्यासीका प्यास धेरै हुन सक्छन् l 

हाँस्दा मात्रै हैन दुख्दा पनि साथ खोजे,
अपनत्व आभाष धेरै हुन सक्छन् l 

चाहिएको भन्दा पनि चाहनेको साथसंग,
जीवनको मधुमास धेरै हुन सक्छन् l 

भरोशामा शंका हुनु पिरतीको नियमै हो,
शंका पछीका विश्वास धेरै हुन सक्छन् l

No comments: