Saturday, 27 February, 2010

गज़ल

मोहनी नै लगाएछौ बल्ल बुझें आज
निदरी मै जगाएछौ बल्ल बुझें आज

निराश थें सधैं भरी, थोरै आश पाएँ
एकान्त त्यो भगाएछौ बल्ल बुझें आज

जीवनको लक्ष्य भयौ तिमी मात्र मेरो
आधार भै समाएछौ बल्ल बुझें आज

पिरतीको बगैचामा केहि खुसि बोकी,
पालुवा झैं पलाएछौ बल्ल बुझें आज

बिहानीको झुल्को बनि उदाएर आयौ
शुन्यता यो सजाएछौ बल्ल बुझें आज

No comments: