Friday, 26 August, 2011

गज़ल

को छ र आफन्त यहाँ बिरानो ठान्नु !!
के नयाँ भयो र त्यो चैं पुरानो ठान्नु !!

टुक्रेको मन यो कहाँ देखाउन सक्छु
खुकुरी लागेको भा'पो अचानो ठान्नु !!

आगोमा परेको छैन जल्दैछु भन्न
पानीले भिजे'पो मुटु ओभानो ठान्नु !!

औषधि के खानु रोग देखिन्न कुनै
भुँडीमा सरेको देखे पो गानो ठान्नु !!

आशांक चकित पर्छ सम्झेर यही
इकाई भए पो ठुलो र सानो ठान्नु

No comments: