Tuesday, 9 February, 2010

गज़ल

नछानेको हैन मैले पाई'न के गरौं ?
नमानेको हैन माया लाई'न के गरौं ?

प्रेमिकाको पुष्प रानी गुलाबी ति थुंगा ,
नहानेको हैन चुल्ठो छाई'न के गरौँ ?

हृदयका पाना भरि पिरती लेख्नेले
नजानेको हैन गीत गाई'न के गरौँ ?

इशाराको तिर हानी बोलाई नजिकै
नभनेको हैन बाचा खाई'न के गरौं ?

दोबाटोमा भेट्दा खेरि हातैमा समाई
नतानेको हैन यतै आई'न के गरौं ?

No comments: