Sunday, 25 April, 2010

गज़ल

थोरै जानें -धेरै ठाँने, मेरै ज्ञान, उच्चकोटी ||
हातहेर्ने, ज्योतिषीको, भएको झैं, भाग्य खोटी ||

आधा गाग्री, पानी भएँ, चुप्प लाग्न, जानिएन,
मैले लेखें, पूर्ण भयो, अरु लेख्ने, केटाकेटी ||

माने राम्रो, नमाने'नि, मान्नु पर्छ, ठुलो मै हो,
हैन भने, तेरो भन्दा, अर्कै राम्रो, अर्को चोटी ||

जान्नै पर्ने, जहाँ पनि, फुट अनि, गुट गर्न,
आफु ठुलो, हुनलाई, चाल्नै पर्ने, रैछ गोटी ||

तँ नै मन, नपरेको, र त ! भन्छु, जथाभावी,
आफुले नै, पकाएको, मिठो मान्छु, काँचोरोटी ||

No comments: