Tuesday, 28 June, 2011

गज़ल "असार"

भयो अब ति बेलाका कुरा नगर ||
अर्मपर्म र मेलाका कुरा नगर ||

बादलुको संगीतमा सुन्थ्यौ असार,
जोत्ने हलो कोदालाका कुरा नगर ||

बाँझो मारी गदारेर पटा घुमाई,
सम्याउने झमेलाका कुरा नगर ||

मार्सी अनि मंसुलिका ब्याड उखाली,
पखाल्ने त्यो ग्वाङ्खोलाका कुरा नगर ||

दिनै भरि हिलोसंग गर्दै लडाईं,
घर फिर्दा  अबेलाका कुरै नगर ||

No comments: