Friday, 22 July, 2011

गज़ल

ठुलो या सानो हिसाब खोज्दैछु
पाथी या मानो हिसाब खोज्दैछु

छैन नि खम्बा पर्खाल के होला ?
छाता या छानो हिसाब खोज्दैछु

भकारी खाली अन्नको अभाव 
मुठ्ठी या दानो हिसाब खोज्दैछु

धमिलो छाँया मुर्ति कि मन्दिर
अन्धो या कानो हिसाब खोज्दैछु

टुक्र्याएँ मुटु उपहार दिनलाई
चोक्टो या चानो हिसाब खोज्दैछु

No comments: